Kraamzorg nodig in Amsterdam?

beer

Waarborg kwaliteit

Borstvoeding
Kwaliteit Kwaliteit

Werken bij ACK Zorgmaat?

Calibris

Inschrijven voor kraamzorg

Om in te schrijven voor kraamzorg zijn er twee stappen: Doe eerst een postcodecheck. Schrijf u daarna in door het inschrijfformulier in te vullen. U kunt ons hiervoor ook bellen.

Stap 1: De postcodecheck

Om u in te schrijven bij ACK-Zorgmaat Kraamzorg checkt u eerst of wij kraamzorg verlenen in uw postcodegebied in Amsterdam:

Stap 2: per telefoon of via internet

Om u in te schrijven zijn er twee mogelijkheden:

Informatie over de inschrijving

Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch aanmelden, kunt u gelijk eventuele vragen stellen of om meer informatie vragen. Wanneer inschrijving via uw verzekeraar moet lopen, geeft u dan duidelijk uw voorkeur voor ACK-Zorgmaat Kraamzorg aan om er zeker van te zijn dat uw keus wordt opgevolgd.

We raden u aan zich tussen de 12e en 20e week van de zwangerschap aan te melden. Na ontvangst van uw aanmelding schrijven wij u in, en krijgt u van ons een bevestiging. Schrijft uw verzekeraar u bij ons in, dan krijgt u zowel van uw verzekeraar als van ons een inschrijfbevestiging toegestuurd.

Kosten voor kraamzorg

De kosten voor kraamzorg worden jaarlijks vastgesteld door de overheid (www.nza.nl). Kraamzorg wordt in de Zorgverzekeringswet binnen de basisverzekering altijd vergoed. Het aantal uren kraamzorg dat wordt vergoed is minimaal 24 en maximaal 80 uur. Het daadwerkelijke aantal uren wordt geïndiceerd op basis van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg.

Voor kraamzorg dient de wettelijke eigen bijdrage in rekening gebracht te worden bij de verzekerde. De eigen bijdrage kraamzorg 2011 is vastgesteld op € 3,90 per uur. en zal na de zorgverlening bij u in rekening gebracht worden. Informeert u bij uw verzekeraar of de eigen bijdrage binnen uw aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. U ontvangt van ons een factuur van de eigen bijdrage na afloop van de zorgverlening.

Uw verzekeraar

ACK Zorgmaat Kraamzorg biedt kraamzorg in Amsterdam en omstreken. Misschien heeft u onze informatie van uw verloskundige gekregen of heeft u ons gevonden op het internet. Wilt u weten of uw verzekeraar met ons samenwerkt, bel dan met onze administratie voor meer informatie.

Belangrijke voorwaarden

Onze kraamverzorgenden geven u graag verantwoorde zorg. En op een verantwoorde manier. Om hen daartoe in staat te stellen, vragen wij u om met een aantal voorwaarden rekening te houden. Die voorwaarden hebben te maken met de gezondheid en veiligheid van onze kraamverzorgenden en de omstandigheden waarin de kraamzorg wordt gegeven.

Werken in de kraamzorg brengt nu eenmaal grote fysieke belasting met zich mee. Onder verwijzing naar de jaarlijks opgestelde Arbo-checklist en ons huisreglement doet ACK-Zorgmaat Kraamzorg er alles aan om de kraamverzorgenden hun werk goed en verantwoord te kunnen laten doen. Voor u en voor henzelf.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het bed van de kraamvrouw heeft tijdens de zorgverlening een werkhoogte van 70 cm.
  • De kraamzorg wordt geleverd op één vast adres.
  • Op het adres waar zorg wordt geleverd, moet stromend water zijn en de woning moet aangesloten zijn op elektra, eventueel ook op gas.
  • De zorg moet op hygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden verleend.
  • Huishoudelijke en elektrische apparatuur moet veilig zijn.
  • U dient zich te onthouden van discriminatie, seksuele intimidatie, geweld en verbale en fysieke agressie.

De volledige leveringsvoorwaarden van onze diensten zijn op te vragen bij onze administratie.