Kwaliteitsgaranties

Certificaat Borstvoeding

Certificaat Borstvoeding

Certificaat HKZ

Certificaat HKZ ISO
Certificaat HKZ ISO

Kwaliteitsgarantie

HKZ ISOACK Zorgmaat Kraamzorg is in het bezit van het HKZ/ISO Certificaat, dat staat voor kwaliteit binnen de organisatie. Voor u betekent ons certificaat, dat uw kraamtijd wordt gekenmerkt door uitstekende kwaliteit. Het kan ook betekenen dat er tijdens de kraamtijd een kwaliteitstoetsing van de kraamverzorgende plaatsvindt over de zorg die aan u wordt verleend. Natuurlijk wordt zo’n steekproefsgewijze toetsing door een kwaliteitsfunctionaris – wel zeer kort tevoren – aangekondigd.

Stichting Zorg voor Borstvoeding

Stichting Zorg voor Borstvoeding

ACK Zorgmaat Kraamzorg is tevens in het bezit van het WHO/Unicef Certificaat van de Stichting Zorg voor Borstvoeding.

De lactactiekundigen houden voor kraamverzorgenden een telefonisch spreekuur (bijvoorbeeld voor advies over een niet soepel verlopende borstvoeding) en ze zijn verantwoordelijk voor de bijscholing van kraamverzorgenden.

Wanneer u en uw kraamverzorgende dat willen, kan een lactatiekundige op bezoek komen om gezamenlijk een plan te maken voor het slagen van de borstvoeding. ACK Zorgmaat Kraamzorg heeft voor geïnteresseerden een aparte brochure ‘Informatie over Borstvoeding’ samengesteld.

Erkende opleidingsorganisatie

CalibrisACK Zorgmaat Kraamzorg is door de OVDB erkend als opleidingsorganisatie. Al onze kraamverzorgenden hebben een erkend diploma voor kraamverzorgende of zijn hiervoor in opleiding. De leerlingen en stagiaires krijgen deskundige begeleiding van praktijkopleiders.

Klachtenreglement

Wij beschouwen de mogelijkheid om een klacht in te dienen als onderdeel van de hoogstaande kwaliteit van de zorg die wij leveren. Mocht een klacht naar uw mening niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan nodigen wij u uit die klacht schriftelijk onder de aandacht van de directie te brengen.

ACK Zorgmaat Kraamzorg beschikt over een klachtenreglement dat u kunt opvragen bij de organisatie.

Privacyreglement

ACK Zorgmaat Kraamzorg werkt met een privacyreglement. Het reglement stelt u in staat uw gegevens op te vragen en geeft inzicht in wie toegang heeft tot uw gegevens. Wanneer u de persoonsgegevens wilt opvragen, dan is dit mogelijk via een schriftelijke aanvraag bij de organisatie.

Alle medewerkers zijn gehouden stilzwijgen in acht te nemen over wat zij tijdens hun werkzaamheden zien, horen en meemaken. Ook dit zorgt ervoor dat u in alle rust en privacy kunt genieten van uw kraamtijd.